Justice Ministry wants to tightens rules for auctioneers

The Justice Ministry submitted for comments a revision to the Act on Voluntary Auctions that tightens the rules for those running the auctions. Under the new rules, they would have to possess the same license as bankruptcy and debt restructuring trustees and will need to have a university law or economy diploma. The auctioneers deem the new requirements absurd and unconstitutional. Over 500 of the current auctioneers do not meet the new requirements. They think no change is needed, since just 1% of all auctions are invalidated for any reason. (etrend.sk)

Failed investments of Slavomír Hatina

Slavomír Hatina has retired after several failed attempts to invest the proceeds from the sale of Slovnaft oil refinery, which he privatized on the cheap in mid-1990s. His only successful venture is the Czech plastic packaging producer Granitol, and even its sales have fallen by €3.5m since 2016, to last year’s €45m. Hatina lost money on his investment into mineral water maker Trenčianske minerálne vody. He lost €25m on the Medissimo hospital in Bratislava. Recently, he sold the loss-making power plant in Levice to Veolia. A project of cutting ultra-hard materials by laser, Biatec Laser Technology, ended up with a loss of €2.7m. Wood flooring maker Quercus, which was to use the laser technol

Neúspešné investície Hatinu

Slavomír Hatina po neúspešných pokusoch investovať zdroje z predaja Slovnaftu, ktorý lacno sprivatizoval v polovici 90-tych rokov, odchádza do dôchodku. Jedinou úspešnou investíciou je český výrobca plastových obalov Granitol, aj jemu ale klesli tržby za posledné dva roky o 3,5 mil. € na 43 mil. €. Hatina stratil peniaze vo výrobcovi nápojov Trenčianske minerálne vody. V projekte nemocnice Medissimo v Bratislave prišiel o 25 mil. €. Stratový paroplyn v Leviciach predal francúzskej skupine Veolia. V strate 2,7 mil. € skončil vývoj technológie na obrábanie ultratvrdých materiálov laserom (Biatec Laser Technology). Výrobca parkiet Quercus, ktorý mal využívať túto technológiu, doteraz utrpel str

Prísnejšie podmienky pre dražobné spoločnosti

Ministerstvo spravodlivosti predložilo na pripomienky novelu Zákona o dobrovoľných dražbách, ktorá sprísňuje podmienky pre ich prevádzkovateľov. Po novom budú musieť absolvovať skúšky pre konkurzných a reštrukturalizačných správcov a budú musieť mať vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva či ekonómie. Dražobníci to označujú za absurdné a protiústavné. Nové podmienky nespĺňa viac ako 500 súčasných dražobníkov. Nevidia problém v súčasnom stave, pomer neplatných dražieb nedosahuje ani 1% z ich celkového počtu. (etrend.sk)

Kočner corrupted high-ranking policemen, prosecutors and judges

Transcripts of electronic communication between mobster Marian Kočner and oligarch Norbert Bödör reveal that “an organized unit composed of high-ranking policemen, prosecutors and judges has been cooperating with criminals", said lawyer Daniel Lipšic, who saw the transcripts. The police got hold of them from Kočner’s mobile phones and have not published them as yet. Both also discussed bills of exchange of TV Markíza; Kočner is suspect of forging them. Many of the policemen, prosecutors and judges involved are still in power. (SME/1)

Baguette maker Fekollini (Andrej Šmuro and Róbert Mego) has solid profits

Baguette maker Fekollini (Andrej Šmuro and Róbert Mego) improved its net profit 48% to €2.6m last year and its sales rose 26% to €33.4m. Back in 2013 the sales stood at only €12.6m. The massive growth stems from investments into its plant in Sládkovičovo. The investments also allowed the company to cut its workforce by 100 to 330 over the past two years. The company exports over half of its output, mainly to Poland and Czechia. (etrend.sk)

Kočner korumpoval vysokopostavených policajtov, prokurátorov a sudcov

Prepisy elektronickej komunikácie medzi mafiánom Marianom Kočnerom a oligarchom Norbertom Bödörom ukazujú, že „na Slovensku fungovala zločinecká skupina zložená z vysokopostavených policajtov, prokurátorov a sudcov, ktorá dlhodobo spolupracovala s organizovaným zločinom", tvrdí advokát Daniel Lipšic, ktorý obsah prepisov pozná. Prepisy získala polícia z mobilov Kočnera a zatiaľ neboli zverejnené. Obaja komunikovali aj o zmenkách TV Markíza, z ktorých falšovania je Kočner obvinený. Mnohí sudcovia, prokurátori a policajti spomínaní v komunikácii sú ešte vo funkciách. (SME/1)

Výrobca bagiet Fekollini (Andrej Šmuro a Róbert Mego) má slušné zisky

Výrobca bagiet Fekollini (Andrej Šmuro a Róbert Mego) vlani zvýšil čistý zisk o 48% na 2,6 mil. € a tržby mu narástli o 26% na 33,4 mil. €. V roku 2013 ešte boli tržby iba 12,6 mil. €. Za rastom sú rozsiahle investície do závodu v Sládkovičove. Vďaka nim klesol počet pracovníkov za dva roky o 100 na 330. Viac ako polovicu výroby firma exportuje, najmä do Poľska a Česka. (etrend.sk)

Robert Mistrík sold his HighChem company to Thermo Fisher Scientific

US firm Thermo Fisher Scientific acquired HighChem, a developer of mass spectrometry software based in Bratislava, at the beginning of June. HighChem software solutions are used to identify small molecules and its clients include Apple, Coca-Cola and Nike. It was sold by Robert Mistrík, co-founder of the SaS party and unsuccessful presidential candidate. Last year, HighChem posted a 33% drop in net profit to €0.5m and its sales were down 25% to €1.3m. Thermo Fisher Scientific has annual sales of $24bn. Tabloid Nový Čas estimates the price at €7m. (cas.sk)

Wildcat Discovery Technologies to build a €100m car battery plant in Western Slovakia

Slovak company InoBat signed an agreement with US-based Wildcat Discovery Technologies (WDT) on joint development and production of car batteries. WDT is considering building a new €100m battery plant in Western Slovakia. Construction should be launched in the second quarter of 2020. Its clients include Apple, Samsung and BMW, and the new plant would supply car plants in the CEE region. Its target capacity is 150,000 batteries annually with a capacity of 10 GWh. The plant will apply for financing from the European Investment Bank. (webnoviny.sk)

Robert Mistrík predal HighChem americkej firme Thermo Fisher Scientific

Americká spoločnosť Thermo Fisher Scientific kúpila začiatkom júna slovenskú firmu HighChem, ktorá podniká v oblasti hmotnostnej spektrometrie. Jej softvérové nástroje využívajú aj firmy ako Apple, Coca-Cola či Nike. Predávajúcim bol Robert Mistrík, spoluzakladateľ strany SaS a neúspešný prezidentský kandidát. HighChem vlani zaznamenala 33% pokles čistého zisku na 0,5 mil. € a tržby jej klesli o 25% na 1,3 mil. €. Thermo Fisher Scientific má ročný obrat 24 mld USD. Bulvár Nový Čas odhaduje kúpnu cenu na 7 mil. €. (cas.sk)

Wildcat Discovery Technologies zvažuje 100 mil. € investíciu do výroby batérií v SR

Slovenská spoločnosť InoBat podpísala dohodu s americkou firmou Wildcat Discovery Technologies (WDT) o spolupráci pri vývoji a výrobe batérií pre automobilový priemysel. WDT zvažuje výstavbu nového závodu na výrobu batérií na západnom Slovensku za 100 mil. €. Začiatok výstavby je odhadovaný na druhý štvrťrok 2020. Medzi klientov WDT patria Apple, Samsung či BMW a nový závod chce dodávať automobilkám zo strednej a východnej Európy. Cieľová kapacita je 150.000 batérií ročne s kapacitou 10 GWh. Závod sa uchádza o financovanie zo strany Európskej investičnej banky. (webnoviny.sk)

Largest media groups in Slovakia

TV Markíza (Time Warner) kept the position of the largest media group in Slovakia last year with sales of €91.1m. Joj (Richard Flimel) came a close second, with sales of €90.2m. As for print media, Penta’s News and Media Holding became the market leader with last year’s sales of €27.2m. Publisher Petit Press (Martin Vajda and Penta) followed with sales of €25.3m. Radio Expres (€5.6m) is the clear market leader among radio stations. Digital media are forecast to grow their revenues in the coming years, with TV maintaining its strong position and print media losing out. (HN/16)

Sabol expands in fuels

A group around Ján Sabol, namely the Progress Trading company, is buying 12 Oktan petrol stations in Eastern Slovakia from Ukraine national Mykhaylo Olevskyi. The group began trading with fuels via its company Solar 2009 three years ago. Last year, together with businessman Jozef Fabo, it acquired fuel trader Petroltrans and, from Slavia Capital, fuel tanks in Trebišov. After the most recent acquisition, Sabol will control wholesale, retail, and production as well as storage of fuels, with annual sales well in excess of €500m. Sabol’s Envien Group makes bio-additives to petrol and diesel in its plants in Slovakia, Czechia, Hungary and Croatia. (HN/10)

Najväčšie mediálne skupiny na Slovensku

TV skupina Markíza (Time Warner) si aj vlani udržala pozíciu najväčšej mediálnej spoločnosti na Slovensku, s tržbami 91,1 mil. €. Skupina Joj (Richard Flimel) bola tesne druhá, s tržbami 90,2 mil. €. Medzi printovými médiami sa na prvé miesto dostalo vydavateľstvo News and Media Holding (Penta) s tržbami 27,2 mil. €. Skupina Petit Press (Martin Vajda a Penta) nasledovala s tržbami 25,3 mil. €. Medzi rádiami je jasnou jednotkou Expres (5,6 mil. €). V blízkej budúcnosti budú rásť najmä digitálne médiá, TV si udrží silné postavenie a printy budú naďalej oslabovať. (HN/16)

Sabol expanduje v palivách

Podnikateľská skupina okolo Jána Sabola, resp. jej firma Progress Trading, kupuje 12 čerpacích staníc spoločnosti Oktan na východe Slovenska. Predáva ich Ukrajinec Mykhaylo Olevskyi. Skupina začala obchodovať s palivami pred tromi rokmi cez firmu Solar 2009. Vlani spolu s podnikateľom Jozefom Fabom kúpili obchodníka s benzínom a naftou Petroltrans a od finančnej skupiny Slavia Capital prevzali aj zásobníky na skladovanie nafty v Trebišove. Sabol po najnovšej kúpe bude mať veľkoobchod, maloobchod, výrobu i skladovanie pohonných látok s ročnými tržbami cez 500 mil. €. Sabolova Envien Group vyrába bio-prísady do benzínu a nafty na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a Chorvátsku. (HN/10)

Brewery Plzeňský Prazdroj Slovensko had a record year

Brewery Plzeňský Prazdroj Slovensko, with brands Šariš, Smädný Mních, Veľkopopovický Kozel, Gambrinus and Pilsner Urquell and owned by Asahi of Japan, increased its net profit by half to €11.1m and sales 30% to €131.5m last year. These are all-time highs. After 2008, annual sales fell to €90m and the brewery lost €33m. Last year, beer sales were up 6% to 1.6m hl. Czech brands account for 70% of that, despite being pricier (most of them are made in Slovakia). The Slovak market leader Heineken has a different strategy—Slovak brands Zlatý Bažant, Corgoň, Martiner, Gemer and Kelt account for 90% of its Slovak sales. (etrend.sk)

Smer and SNS are preparing legislation restricting the right to abortion

MPs for the Smer and SNS parties are preparing legislation restricting the right to abortion and will present it this fall. They will seek support among opposition parties, as their coalition partner Most-Híd has said the current abortion legislation is adequate. Ethical issues will thus be hotly debated ahead of the March 2020 general election. The extremist party ĽSNS and Christian MPs in many opposition parties will back the proposal. The current legislation allows abortion until the 12th week of pregnancy. The Smer and SNS proposal might cut this to 6-8 weeks. (N/3)

Smer a SNS chcú obmedziť potraty

Poslanci koaličných strán Smer a SNS pracujú na legislatíve, ktorá by obmedzila právo na potraty a jeho podobu oznámia na jeseň. Podporu budú hľadať aj medzi opozičnými stranami, keďže koaličná strana Most-Híd sa už dávnejšie vyjadrila, že súčasnú interrupčnú legislatívu považuje za primeranú. Etické otázky sa tak stanú podstatnou súčasťou kampane pred budúcoročnými voľbami. Za obmedzenie interrupcií je extrémistická strana ĽSNS a kresťanskí poslanci vo viacerých stranách. Podľa súčasnej legislatívy môže žena o potrat požiadať do 12. týždňa tehotenstva. Strany Smer a SNS zrejme navrhnú skrátenie tejto lehoty na 6-8 týždňov. (N/3)

Plzeňský Prazdroj Slovensko mal vlani rekordný rok

Plzeňský Prazdroj Slovensko (značky Šariš, Smädný Mních, Veľkopopovický Kozel, Gambrinus, či Pilsner Urquell) vo vlastníctve japonskej skupiny Asahi vlani navýšil čistý zisk o polovicu na 11,1 mil. € a tržby o 30% na 131,5 mil. €. V oboch prípadoch to boli rekordné hodnoty. Po roku 2008 pritom tržby klesli na 90 mil. € a firma prerobila 33 mil. €. Predaj piva vlani stúpol o 6% na 1,6 mil. hl. České značky majú 70% podiel na tržbách, hoci sú drahšie ako slovenské (väčšina z nich sa vyrába na Slovensku). Trhový líder Heineken tu má inú stratégiu—slovenské značky Zlatý Bažant, Corgoň, Martiner, Gemer a Kelt majú až 90% podiel na predaji. (etrend.sk)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.