Approved cap on pension age will cut future pensions by 17%

The Smer and SNS parties, three MPs for Most-Híd, Sme rodina, ĽSNS and a group of independent MPs approved a constitutional amendment that caps the pension age at 64. Women will have their pension age reduced for every child. Parliament thereby abolished the most important reform of the first Robert Fico government, deteriorated the long-term sustainability of public finances, and cut future pensions by 17% (as calculated by the fiscal responsibility council RRZ). The current system will increase the pension age to 64 years around 2030. Then, the new parliament might do away with the cap. Ahead of the 2014 presidential election, Smer teamed up with KDH to define marriage as a union between a

Pellegrini will discuss the future of the Bratislava Volkswagen plant at VW HQ

PM Peter Pellegrini and Economy Minister Peter Žiga will discuss the future of the Bratislava Volkswagen plant at VW HQ in Germany today. The plant is reducing its workforce by 3,000 to 11,000 and has no replacement for three models of small cars, production of which will end in 2021. VW refuses to make electric cars in Bratislava. The plant could make the cars of Škoda, as the Czech Škoda plant can’t keep up with demand. The competitiveness of the Slovak industry suffered due to higher pay for night and weekend work, as well as a steep rise in minimum wage. The government is proposing to increase paid holiday to five weeks for all workers. Over the past nine weeks, the labor costs in the Po

Pellegrini bude rokovať s vedením VW o budúcnosti bratislavského závodu

Premiér Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter Žiga dnes navštívia centrálu Volkswagenu a budú rokovať s vedením automobilky o budúcnosti bratislavského závodu. Závod tento rok znižuje počet zamestnancov o 3.000 na 11.000 a zatiaľ nemá náhradu za tri modely malých áut, ktorých výroba skončí v roku 2021. VW zatiaľ odmieta, aby sa v Bratislave vyrábali elektrické autá. V Bratislave by sa mohli vyrábať autá Škoda, ktorej český závod kapacitne nestíha. Vláda znížila konkurencieschopnosť priemyslu zvýšením príplatkov za prácu v noci a cez víkend, ako aj prudkým zvyšovaním minimálnej mzdy. Navrhuje navýšiť dovolenku na päť týždňov pre všetkých zamestnancov. Za ostatných deväť rokov personá

Schválený strop na penzijný vek zníži dôchodky o 17%

Strany Smer, SNS, traja poslanci Most-Híd, Sme rodina, ĽSNS a skupina nezávislých poslancov schválili ústavný zákon, ktorý stanovuje dôchodkový strop na 64 rokov. Ženám sa bude dôchodkový vek znižovať za každé dieťa. Zrušili tak najdôležitejšiu reformu prvej vlády Roberta Fica, zhoršili dlhodobú udržateľnosť verejných financií a spôsobili pokles budúcich dôchodkov o 17% (výpočet Rady pre rozpočtovú zodpovednosť). Súčasný systém zvýši dôchodkový vek na 64 rokov okolo roku 2030, potom môže budúci parlament dôchodkový strop zrušiť. Pred prezidentskými voľbami v roku 2014 Smer spolu s KDH do Ústavy zakotvili manželstvo ako zväzok muža a ženy, Fico aj tak voľby prehral. Dnes bude parlament rokova

€45m for land consolidation

The Agriculture Ministry is launching a €45m program of land consolidation, to be carried out throughout Slovakia for the first time since 2010. The process will result in better defined land plots and improved registration of ownership and lease deals. (sme.sk) The tender to carry out the land consolidation was won by the Tekdan (€15m), Progres CAD Engineering (€16m) and SGS Holding (€14m) companies. Their bids looked like a cartel, but their prices were below the market rates. (etrend.sk)

€350m for roads and railways

The government approved moving €250m in EU funds from other uses to roads and railways. Later this year, the Transport Ministry wants to move another €100m in the same direction. The reallocation must be approved by the European Commission. Slovakia has not been able to spend EU funds for research or creative industries, but all funds for highways have already been allocated. Slovakia has so far spent 23% of EU funds for the 2014-20 period. Contracts have been signed for 56% of the entire allocation (€15.5bn). (teraz.sk)

45 mil. € na pozemkové úpravy

Ministerstvo pôdohospodárstva spúšťa pozemkové úpravy za 45 mil. €. Zrealizované budú na celom Slovensku a pôjde o prvé pozemkové úpravy od roku 2010. Cieľom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom a lepšia evidencia vlastníctva a nájmov. Tender na pozemkové úpravy vyhrali firmy Tekdan (15 mil. €), Progres CAD Engineering (16 mil. €) a SGS Holding (14 mil. €). Ich ponuky mali znaky kartelovej dohody, ceny sú ale pod trhovými sadzbami. (etrend.sk)

Presun 350 mil. € na diaľnice

Vláda včera schválila presun 250 mil. € EÚ fondov z iných operačných programov na výstavbu diaľnic a železníc. Ministerstvo dopravy chce ešte tento rok realokovať na diaľnice aj ďalších 100 mil. €. Presun ale musí schváliť EÚ. Slovensko nie je schopné míňať EÚ fondy na iné oblasti, napr. na výskum alebo kreatívny priemysel, ale čerpanie na diaľnice ide bez problémov. Slovensko doteraz minulo 23% z EÚ fondov na roky 2014-20. Podpísané už boli zmluvy na čerpanie 56% z celkovej alokácie 15,5 mld €. (teraz.sk)

Online book store Martinus is the top brand among Slovaks

Online book store Martinus is the top brand among Slovaks, followed by Panta Rhei, Yves Rocher, Lidl, and RegioJet, according to a regular KPMG study on consumer experience. The overall consumer experience improved slightly this year compared to 2018. The most notable improvements were in entertainment, energy, and logistics. The only sector with an annual drop was financial services. It seems banks have great room for improving their services, yet Slovaks are rather reluctant to switch between them. (etrend.sk)

Economic growth slows down

The Slovak economy will expand by just 3.5% this year, forecasts the central bank NBS. Its previous forecast was 4.2% and last year, the economy rose 4.1%. This is the most pessimistic assessment of the economic outlook so far—bank analysts predict a 4.1% tempo and the Finance Ministry 4%. The NBS points at weak foreign demand, due to low growth in Germany. The production launch in the new Jaguar Land Rover car plant will also be slower. While employment and wage growth will also ease, domestic demand will remain strong. The average wage should grow 6.6% to €1,080. (etrend.sk)

Ekonomický rast tento rok spomalí

Slovenská ekonomika sa tento rok zväčší iba o 3,5%, odhaduje centrálna banka NBS. Jej predchádzajúca prognóza pritom bola 4,2% a vlani ekonomika rástla o 4,1%. Ide tak zatiaľ o najpesimistickejší odhad tempa rastu. Bankoví analytici očakávajú rast 4,1% a Ministerstvo financií 4%. NBS argumentuje slabším zahraničným dopytom, pre nízky rast v Nemecku. Pomalší bude tiež rozbeh výroby v novej automobilke Jaguar Land Rover. Zmierniť by sa mal aj rast zamestnanosti a miezd, domáci dopyt ale ostane silný. Priemerná mzda by mala narásť o 6,6% na 1.080 €. (etrend.sk)

Najobľúbenejšou značkou medzi Slovákmi je eshop s knihami Martinus

Najobľúbenejšou značkou medzi Slovákmi je eshop s knihami Martinus, nasledujú Panta Rhei, Yves Rocher, Lidl a RegioJet, ukázala štúdia KPMG o zákazníckej skúsenosti. Celková zákaznícka skúsenosť sa oproti vlaňajšku mierne zlepšila. Najvýraznejšie zlepšenie zaznamenala zábava, energetika a logistika. Jediným sektorom, ktorý mal medziročne slabšie hodnotenie, sú finančné služby. Služby bánk tu majú veľké rezervy, napriek tomu Slováci banky príliš nemenia. (etrend.sk)

Bratislava Volkswagen car plant’s labor union is demanding a €120 wage hike

The Bratislava Volkswagen car plant’s labor union is demanding a €120 wage hike for this year and a 15 minute cut in working time. It admits keeping jobs rather than the wage hike will be its priority this year as the plant is in the process of reducing workforce by 3,000 to 11,000. When wages were negotiated the last time in 2017, a 6-day strike was part of the process. The final agreement involved a 14% wage hike to €1,800. (sme.sk)

TV Markíza for sale

CME, a TV group that is part of Time Warner (AT&T) and owns TV Markíza, is conducting a review of strategic alternatives to maximize shareholder value. These may include the sale of part or all of the company, a merger with a strategic partner, or a recapitalization. Penta partner Jaroslav Haščák said Penta had agreed on all terms to buy TV Markíza in 2017, including price, but Time Warner rejected the deal in the end. (omediach.com)

Odbory VW požadujú nárast platov o 120 €

Odbory v bratislavskom závode Volkswagen požadujú na tento rok navýšenie miezd o 120 € a skrátenie pracovnej doby o 15 minút. Priznávajú, že ich prioritou nebude rast platov, ale ochrana pracovných miest. Závod totiž tento rok zníži počet zamestnancov o 3.000 na 11.000. Pred dvoma rokmi, keď sa o mzdách rokovalo naposledy, bol súčasťou rokovaní aj 6-dňový štrajk a výsledkom bol 14% rast platov na 1.800 €. (SME/5)

TV Markíza je na predaj

Spoločnosť CME, ktorá je súčasťou skupiny Time Warner (AT&T) a vlastní aj TV Markíza, začala „revíziu strategických možností”. To môže vyústiť v predaj aktív, rekapitalizáciu, alebo fúziu so strategickým partnerom. Jaroslav Haščák, partner Penty, informoval, že v roku 2017 už bola Penta dohodnutá na kúpe TV Markíza, vrátane ceny, ale americký majiteľ napokon transakciu zrušil. (omediach.com)

Early election on the horizon

“The coalition is starting to divert from its priorities, and governing that stops having signs of high professionalism has no long-term prospects,“ said PM Peter Pellegrini. The SNS is willing to vote for an early election but the party says “it’s irrelevant what Pellegrini says. He became PM by a chance and only Robert Fico’s opinions are relevant“. Most-Híd would not rule out an early election either. The latest sources of tension within the coalition are the presidential election (neither SNS nor Most-Híd back Smer’s candidate), the US military grant (the SNS has rejected it, to the dismay of the other two parties), the selection of Constitutional Court judges (Most-Híd refused to back R

Mafioso Marian Kočner

Marian Kočner cultivated friendly relations with Jaroslav Haščák (Penta’s partner), Martin Glváč (deputy Speaker of Parliament) and Dobroslav Trnka (former Prosecutor General) and ordered Ján Kuciak’s murder due to his investigative journalism, reads the 25-page police report summarizing the charges against Kočner that the N daily got hold of. Kočner wanted prosecutor Maroš Žilinka killed and paid €20,000 in advance, but Zoltán Andruskó refused to carry out the murder. Hačšák paid Kočner €1m for the Gorila dossier wiretaps and helped him many times through his media empire (Haščák denies this). Trnka blackmailed Haščák using the wiretaps. Kočner paid Alena Zsuzsová for compromising materials

Mafián Marian Kočner

Marian Kočner udržiaval priateľské vzťahy s Jaroslavom Haščákom (partner Penty), Martinom Glváčom (podpredseda parlamentu) či Dobroslavom Trnkom (bývalý generálny prokurátor) a novinára Jána Kuciaka dal zavraždiť pre jeho články, tvrdí polícia v 25-stranovom uznesení o obvinení Mariana Kočnera z vraždy Kuciaka, ktoré získal denník N. Chcel dať zavraždiť prokurátora Maroša Žilinku a vyplatil zálohu 20.000 €, ale Zoltán Andruskó odmietol vraždu vykonať. Hačšák zaplatil Kočnerovi 1 mil. € za nahrávky Gorila a vďaka vlastníctvu médií mu veľakrát pomohol (Haščák to popiera). Neskôr Trnka vydieral Haščáka týmito nahrávkami. Kočner platil Alene Zsuzsovej za kompromitujúce materiály o vplyvných mužo

Schyľuje sa k predčasným voľbám

„Vládna koalícia sa začína odkláňať od priorít a vládnutie, ktoré prestáva mať znaky profesionality, si z dlhodobého hľadiska predstaviť neviem,“ povedal premiér Peter Pellegrini. SNS vie predčasné voľby podporiť, ale „to, čo rozpráva Pellegrini, nie je podstatné. Stal sa predsedom vlády zhodou náhod a relevantný je iba názor Roberta Fica“. Ani Most-Híd úvahy o predčasných voľbách nevylučuje. Zdrojom rozporov v koalícii sú prezidentské voľby (SNS ani Most-Híd nepodporili kandidáta Smeru), vojenský grant USA (SNS ho odmieta, Smer aj Most-Híd ho chcú prijať), voľba ústavných sudcov (Most-Híd odmietol hlasovať za Roberta Fica) a znižovanie daní (SNS aj Most-Híd predložili svoje návrhy do parlam

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.