Mistrík withdrew from the presidential race, Čaputová is now the favorite

Robert Mistrík withdrew from the presidential race and gave his full backing to Zuzana Čaputová. Mistrík had been leading in the polls, but in recent week Čaputová has overtaken him. Čaputová now has the backing of the strongest opposition party, SaS, which previously supported Mistrík, saying Čaputová was unelectable because she is a divorced liberal woman. Čaputová is also backed by outgoing President Andrej Kiska and opposition parties OĽaNO, PS, and Spolu. Čaputová has the best odds in betting firms (1.6:1 in Fortuna and Tip Sport), ahead of Šefčovič (2.4:1). The latest Median agency poll puts her in the lead, with 23.5%, followed by Šefčovič (20.5%) and Mistrík (15%; the poll predated h

Auria Solutions has launched production at its new €9m plant in Vráble

Automotive supplier Auria Solutions has launched production at its new €9m plant in Vráble, which makes acoustic insulation parts (carpets and trunk lining) for the nearby Jaguar Land Rover car plant. The new plant will create 100 new jobs. The company is already building a second production hall that will create another 50 jobs and will double the plant’s production capacity to components for 300,000 cars annually in two years. Auria Solutions is a joint venture of Shanghai Shenda and IAC Group. (teraz.sk)

Auria Solutions otvoril nový závod vo Vrábľoch

Výrobca dielov pre automobily Auria Solutions otvoril nový závod vo Vrábľoch za 9 mil. € na výrobu dielov zvukovej izolácie (podblatníky, koberce a obloženie kufrov) pre neďaleký závod Jaguar Land Rover. Závod vytvorí 100 nových pracovných miest. V súčasnosti firma buduje druhú výrobnú halu, kde nájde prácu ďalších 50 ľudí. Výrobná kapacita by sa mala do dvoch rokov zdvojnásobiť na komponenty pre 300.000 áut ročne. Auria Solutions je spoločný podnik Shanghai Shenda a IAC Group. (teraz.sk)

Mistrík odstúpil, favoritom sa stala Čaputová

Robert Mistrík odstúpil z prezidentských volieb a vyjadril podporu Zuzane Čaputovej. Mistrík bol dlho najpopulárnejším prezidentským kandidátom, tento týždeň ho ale Čaputová v prieskumoch predbehla. Čaputová má aj podporu najsilnejšej opozičnej strany SaS, ktorá doteraz podporovala Mistríka a spochybňovala jej šance tým, že ide o rozvedenú liberálnu ženu. Podporu Čaputovej vyslovil aj odchádzajúci prezident Andrej Kiska a opozičné strany OĽaNO, PS a Spolu. Čaputová je favoritkou aj v stávkových kanceláriách (Fortuna a Tip Sport majú kurz 1,60) pred Šefčovičom (2,4). Podľa agentúry Median by vyhrala už prvé kolo s 23,5%, nasledovali by Šefčovič (20,5%) a Mistrík (15%; prieskum bol vykonaný eš

About 30-50% of car dealerships will go out of business by 2025

About 30-50% of car dealerships will go out of business by 2025 as car makers will increasingly sell cars directly. Car dealers will only service the cars and be used by customers to pick up their new cars, according to a survey by KPMG among a thousand top managers in the automotive sector. Volvo is already considering doing away with car dealers in Czechia. Clients now chose their cars via internet and often buy a car after just one visit to a showroom. Fifteen years ago, the average number of visits was 8-10. (ihned.cz)

Slovakia is still a net exporter of workers

Foreigners account for 8.2% of all employees in the EU on average. This share is the highest in Western Europe and much lower in Central and Eastern Europe. In Switzerland, foreigners account for a quarter of the local workforce, while in Slovakia the share is just 2.6%. Slovakia is still a net exporter of workers, as some estimates put the number of Slovaks working abroad at 10% of the productive age population (350,000 people). While the number of Slovaks working abroad has already peaked, the number of foreigners in Slovakia shot up 40% last year. This year, the economic slowdown will most likely result in a slower inflow of foreign workers. (pravda.sk)

Slovensko je čistým exportérom pracovníkov

Zahraniční pracovníci tvoria 8,2% všetkých zamestnaných v EÚ. Tento podiel je pritom oveľa vyšší v západnej ako v strednej a východnej Európe. Vo Švajčiarsku majú štvrtinový podiel na zamestnanosti, kým na Slovensku iba 2,6%. Slovensko je stále čistým vývozcom pracovnej sily, keď v zahraničí pracuje podľa odhadov až 10% populácie v produktívnom veku (350.000 Slovákov). Kým počet Slovákov pracujúcich v zahraničí už začala klesať, počet pracujúcich cudzincov na Slovensku sa vlani zvýšil o 40%. Tento rok by spomalenie ekonomiky mohlo viesť k spomaleniu prílevu cudzincov na Slovensko. (pravda.sk)

Do roku 2025 skončí 30-50% dílerov áut

Do roku 2025 skončí 30-50% dílerov áut, keďže automobilky budú čoraz viac ponúkať autá priamo. Díleri budú slúžiť iba na servis a vydanie auta zákazníkom, ukázal prieskum KPMG medzi tisíckou vrcholových manažérov automobiliek. V Česku už zrušenie predaja cez dílerov zvažuje automobilka Volvo. Zákazníci už v súčasnosti vyberajú auto cez internet a často auto kúpia po jedinej návšteve dílera. Pred 15 rokmi bolo v priemere návštev dílera 8-10. (ihned.cz)

Largest residential projects in Bratislava

Apartment prices in Bratislava have already surpassed the pre-crisis level also due to insufficient supply. Only 2,873 apartments in new projects were on the market at the end of 2018, the lowest number in 15 years. At the moment, developers have at least 11 projects with over 500 apartments in the pipeline. The largest project is Slnečnice (Cresco), with 1,250 completed apartments and 10,000 planned in 2030. Over a thousand apartments should be built both in Western (Bory by Penta) and Eastern Bratislava (by Nordic Investors in Vajnory). Projects with about a thousand apartments include Ovocné sady (J&T Real Estate), Kopčianska Juh (Lucron) and Klingerka 2 (J&T Real Estate). Zwirn (YIT) wil

Online stores account for 5.5% of retail sales

Online stores account for 5.5% of retail sales in Slovakia, while the share is 9% in Czechia and Poland, 7.3% in Germany, and 5% in Austria. Slovak online stores increased their total sales 16% last year, while the growth was almost 25% in Czechia, according to data of Ageo.cz. Slovakia has around 10,000 online stores, compared to 37,000 in Czechia. (e15.cz)

Internetové obchody majú 5,5% podiel na maloobchodných tržbách

Internetové obchody majú na Slovensku 5,5% podiel na celkových maloobchodných tržbách, pričom v Česku a Poľsku je to až 9%, v Nemecku 7,3% a v Rakúsku 5%. Obrat internetových obchodov tu pritom vlani rástol o 16%, kým v Čechách až takmer o štvrtinu, ukazujú dáta agentúry Ageo.cz. Na Slovensku je zhruba 10.000 eshopov, v Čechách až 37.000. (e15.cz)

PM Peter Pellegrini promised help to car makers

PM Peter Pellegrini promised local car makers that “the government won’t adopt any measures this year increasing the costs of industrial producers.” The car makers are complaining about recent government measures such as the 13th and 14th wage, tourism vouchers, and higher pay for weekend and night work, all of which increase their costs. Pellegrini says the government will help companies by increasing the housing benefit as well as subsidies for building apartments for rent. He said the government will adopt measures if the USA slaps tariffs on EU cars. Pellegrini also said that the government will increase the super deduction of R&D costs from the current 100% to 150% later this year and e

Greek food company Chipita is building a €60m plant near Dunajská Streda

Greek food company Chipita (brands 7Days and Bake Rolls) is building a new €60m plant in Kostolné Kračany near Dunajská Streda that will create 600 jobs. It has turned down the government-offered investment stimulus, as it refused to pledge to minimum investment and employment levels. Upon completion early in 2020, it will produce 72,000 tons of goods annually, increasing the Slovak bakery sector by half. Most of the output will be exported. (etrend.sk)

Grécka firma Chipita stavia veľkú pekáreň pri Dunajskej Strede

Grécka firma Chipita (značky 7Days a Bake Rolls) pokračuje vo výstavbe pekárne za 60 mil. €, ktorá v Kostolných Kračanoch pri Dunajskej Strede zamestná 600 ľudí. Firma odmietla vládou ponúknuté investičné stimuly, nechce sa zaviazať k minimálnej investícii či zamestnanosti. Od začiatku budúceho roka bude produkovať 72.000 ton pečiva ročne, čo zvýši celkovú pekársku výrobu na Slovensku o polovicu. Väčšina výroby pôjde na export. (etrend.sk)

Peter Pellegrini sľubuje pomoc firmám

Premiér Peter Pellegrini sľúbil automobilkám, že „vláda nebude tento rok prijímať opatrenia, ktoré by mali zásadný vplyv na nákladovosť výroby”. Automobilky sa sťažujú na vládne opatrenia ako 13. a 14. platy, rekreačné poukážky, či príplatky na nočnú a víkendovú prácu, ktoré im zvyšujú náklady. Vláda zvýši sociálnu dávku na bývanie aj dotácie na nájomné bývanie. Pellegrini avizoval aj opatrenia na podporu automobiliek, ak USA zavedú clá na autá z EÚ. Pellegrini tiež uviedol, že vláda zvýši daňový superodpočet na vedu a výskum zo súčasných 100% na 150% v tomto roku a 200% v roku 2020. Firmy si tak do nákladov budúci rok dajú až trojnásobok nákladov na vedu a výskum. (dennikN.sk)

Tourism vouchers a lucrative business opportunity for voucher companies

The €500 tourism vouchers, mandatory for companies with over 50 workers, are a lucrative business opportunity for companies issuing the vouchers. They charge 3% of the vouchers’ value from companies that then give the vouchers to their employees, plus 10-15% from the hotels where the employees stay. The fees may come to tens of millions of euros annually. The issuers have therefore developed special products for the tourism vouchers. This puts smaller hotels into a difficult situation, as they face a 15% fee from booking.com if an employee uses the portal to book the stay and another 15% fee from the voucher company. (etrend.sk)

Robert Fico had a phone call with mafioso Antonino Vadala back in 2012

The then-PM Robert Fico had a phone call with Antonino Vadala back in 2012. Vadala is in Italian prison, facing drug smuggling and money laundering charges. The phone call was recorded by Italian prosecutors going after ’Ndrangheta mafia; its contents were not disclosed. Fico denied the call. Mária Trošková, who was Vadala’s lover in 2012, became Fico’s assistant and lover in 2014. (dennikN.sk)

Gastráčové firmy ryžujú na rekreačných poukážkach

Rekreačné poukážky vo výške 500 € ročne na zamestnanca, ktoré sú povinné pre firmy s viac ako 50 zamestnancami, sú lukratívnym biznisom pre vydavateľov poukážok a kariet. Tie si účtujú poplatok 3% ich hodnoty od firiem, ktoré dávajú poukážky svojim zamestnancom. Ďalších 10-15% si účtujú od hotelov, v ktorých zamestnanci poukážky minú. Ročne pôjde o poplatky za desiatky miliónov eur. Vydavatelia preto už pre rekreačné poukážky vyvinuli špeciálne produkty. Zložitú situáciu majú menšie hotely či penzióny. Za rezerváciu pobytu si najprv booking.com pýta províziu 15% a potom ďalších 15% vydavateľ poukážok. (etrend.sk)

Robert Fico v roku 2012 telefonoval s mafiánom Antoninom Vadalom

Vtedajší premiér Robert Fico v roku 2012 telefonoval s Antoninom Vadalom, ktorého talianska polícia vlani obvinila z obchodu s drogami a prania peňazí. Rozhovor nahrala talianska prokuratúra, ktorá sledovala ľudí spojených s mafiou ’Ndrangheta. Obsah rozhovoru nie je známy. Fico rozhovor poprel. Vtedajšia Vadalova milenka Mária Trošková sa v roku 2014 stala asistentkou a milenkou Fica. (dennikN.sk)

Uber is getting ready to resume its services in Bratislava

The taxi hailing app Uber is getting ready to resume its services in Bratislava as of April 1, according to sources of zive.sk. It has already published job adds. Courts forced it to stop its services last March. Recently, though, parliament adopted legislation and changed conditions for taxi services in a way that Uber can meet them, as of April 1. (zive.sk)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.