Biomass power plants are still burning quality wood

Biomass power plants are still burning quality wood, say sources of the Trend weekly. At the end of last year, parliament approved legislation banning state subsidies for burning quality wood, to protect forests and reduce logging. The power plants are supposed to only burn wooden waste and plantation trees. There is a shortage of such wood on the market, though (or there are too many biomass power plants). The new legislation is ambiguous, checks rare, and fines low, so the power plants ignore it. (etrend.sk)

US and Russian products pose security risks, says Pellegrini

Slovakia has no information about the Chinese telecoms manufacturer Huawei posing a security threat, said PM Peter Pellegrini. He thinks information about the firm’s links to the Chinese government is a part of a trade war and sees potential security risks in US and Russian products, too. The USA accused Huawei of intellectual property theft and breaching US sanctions against Iran. Czechia has excluded the company from a tender for the supply of IT components for its tax authority. USA, Australia, New Zealand, Canada and UK agreed not to use Huawei products in their 5G networks. (openiazoch.sk)

Americké a ruské výrobky predstavujú bezpečnostné riziko, tvrdí Pellegrini

Slovensko nemá informácie, že čínska firma Huawei predstavuje bezpečnostné riziko, uviedol premiér Peter Pellegrini. Informácie o prepojení firmy na čínsku vládu považuje za súčasť obchodnej vojny a bezpečnostné riziká vidí aj v produktoch z USA a Ruska. USA obvinilo Huawei z krádeže obchodných tajomstiev a porušenia amerických sankcií voči Iránu. Česko firmu vylúčilo z tendra na dodávku IT pre daňový úrad. USA, Austrália, Nový Zéland, Kanada a Spojené kráľovstvo nebudú využívať produkty Huawei na budovanie 5G sietí. (openiazoch.sk)

Elektrárne na biomasu stále spaľujú aj kvalitné drevo

Elektrárne na biomasu stále spaľujú aj kvalitné drevo, tvrdia zdroje týždenníka Trend. Parlament pritom koncom vlaňajška schválil legislatívu rušiacu dotácie na spaľovanie kvalitného dreva, s cieľom chrániť lesy a znížiť ťažbu. Elektrárne už mali spaľovať iba drevený odpad a stromy z plantáží. Takejto suroviny je ale na trhu nedostatok, resp. elektrární na biomasu je na Slovensku priveľa. Nová legislatíva je navyše nejednoznačná, kontroly zriedkavé a pokuty nízke, takže elektrárne na biomasu zmenu pravidiel ignorujú. (etrend.sk)

Bratislava plant of Volkswagen was forced to stop the production of SUV models

The Bratislava plant of Volkswagen was forced to stop the production of SUV models (Audi Q7 and Q8, VW Touareg and Porsche Cayenne) following halted engine supplies from the Audi plant in Hungary, VW’s largest engine maker. The production of small city cars (VW Up!, Škoda Citygo and Seat Mii) continues in full swing. SUVs accounted for 60% of all cars made in Bratislava last year. It is unclear when production will resume. Workers at the Hungarian Audi plant are demanding higher wages. They earn €1,300 a month on average, while the Bratislava plant of VW pays almost €1,900 on average. (etrend.sk)

Salini Impregilo has no plans to leave the Višňové tunnel

Italian company Salini Impregilo has no plans to leave the Višňové tunnel but wants to agree on new terms with the state, according to sources of the HN daily. It is demanding €160m on top of the contractual price of €410m. If the state terminates its contract, it risks a much greater price increase, large delay, and the loss of EU funds. Salini Impregilo is late with payments to its suppliers, such as Skanska and Proma. The state will decide by February 28, but contract termination seems to be the likely option. (HN/1)

Salini Impregilo chce dokončiť tunel Višňové

Talianska firma Salini Impregilo neplánuje odísť zo stavby tunela Višňové a chce sa so štátom dohodnúť na nových podmienkach, tvrdia zdroje denníka HN. Požaduje 160 mil. € navyše nad zmluvnú cenu 410 mil. €. Ak by štát vypovedal zmluvu, hrozí mu oveľa väčšie navýšenie ceny, veľké meškanie a prepadnutie eurofondov. Salini Impregilo v súčasnosti neplatí dodávateľom, napr. firmám Skanska a Proma. Štát sa chce o ďalšom postupe rozhodnúť do 28. februára, zatiaľ to vyzerá na vypovedanie zmluvy. (HN/1)

Bratislavský závod Volkswagenu bol nútený úplne zastaviť výrobu modelov SUV

Bratislavský závod Volkswagenu bol nútený úplne zastaviť výrobu modelov SUV (Audi Q7 a Q8, VW Touareg a Porsche Cayenne). Dôvodom je štrajk zamestnancov v maďarskom závode Audi, najväčšom výrobcovi motorov VW. Výroba malých áut (VW Up!, Škoda Citygo a Seat Mii) beží naplno. SUV mali vlani 60% podiel na počte áut vyrobených v Bratislave. Dokedy bude výroba stáť, zatiaľ nie je známe. Zamestnanci v Maďarsku požadujú navýšenie platov zo súčasnej úrovne 1.300 € (v Bratislave priemerný plat dosahuje takmer 1.900 €). (etrend.sk)

Košice will have the first project of shared electric cars in Slovakia

Italian firm SHARE’Ngo will launch the first project of shared electric cars in Slovakia in mid-February, in Košice. It will provide 20 vehicles of the Chinese firm ZhiDou for use in the wider city center. Clients will use a mobile phone app to book and pay for the car. The company has invested €1.3m into the project so far. Its car sharing is already available in Italy, Amsterdam and Vienna. It plans to launch it in other Slovak cities, too. (zive.sk)

Slovakia slid three places to 57th in the corruption perception ranking

Slovakia slid three places to 57th in the latest corruption perception ranking by Transparency International, the worst result since 2013. Of EU countries, only Hungary and Balkan countries are worse off. The corruption perception was heightened by the murder of reporter Ján Kuciak that brought to light links of top politicians to Italian mafia and of the police to Slovak mafia, as well as the abuse of farming subsidies. Courts and the police are still unable to fight corruption and most Slovaks do not trust the police. On the positive side, the police found the courage to investigate economic crimes of people close to Smer, such as Marian Kočner and Ladislav Bašternák. (transparency.sk)

V Košiciach bude prvý elektrický carsharing na Slovensku

Talianska firma SHARE’Ngo spustí v polovici februára v Košiciach prvý elektrický carsharing na Slovensku. Klienti budú mať k dispozícii 20 elektromobilov čínskeho výrobcu ZhiDou na širšie centrum mesta. Na rezerváciu aj platenie klienti využijú mobilnú apku. Firma do projektu zatiaľ investovala 1,3 mil. €. Systém už funguje v Taliansku a Amsterdame a firma ho spúšťa vo Viedni. Chce ho spustiť aj v iných slovenských mestách. (zive.sk)

Slovensko sa v rebríčku vnímania korupcie prepadlo na 57. miesto

Slovensko sa v najnovšom rebríčku vnímania korupcie od Transparency International prepadlo na 57. miesto, najhoršie od roku 2013. Horšie umiestnenie spomedzi krajín EÚ má len Maďarsko a balkánske krajiny. Vnímanie korupcie zhoršila vražda novinára Jána Kuciaka, ktorá odhalila prepojenia politikov na taliansku mafiu, polície na slovenskú mafiu a zneužívanie farmárskych dotácií. Pokračovala neschopnosť polície a súdov bojovať s korupciou a väčšina obyvateľstva tak polícii nedôveruje. Pozitívom je, že polícia začala vyšetrovať ekonomické trestné činy ľudí blízkych Smeru, ako Marian Kočner a Ladislav Bašternák. (transparency.sk)

Likelihood of a recession in euro zone this year is small

Analysts with Slovak banks agree with Mario Draghi, European Central Bank president, that the likelihood of a recession in euro zone this year is small. Economic growth in Western Europe is slowing and the German economy is forecast to grow only 1%, due to Brexit and slower growth in China. The data on orders are still strong, but economic sentiment is deteriorating. The slowdown is already evident in Slovakia—the Bratislava plant of Volkswagen will reduce its workforce by hundreds this year, and Kia Motors is laying off 30 people in Žilina. The Slovak economy is set to grow by 3-4% this year. (dennikN.sk)

Šefčovič and Mistrík are presidential election favorites

Maroš Šefčovič (Smer) and Robert Mistrík (SaS and OĽaNO) are the presidential election favorites, according to a Focus agency poll. Both polled 16.5%. In a potential run-off, the poll put them at 50% each. Šefčovič’s popularity will rise once he launches his campaign. Zuzana Čaputová is likely to withdraw from the race and endorse Mistrík. Štefan Harabin (11.7%), Béla Bugár (10.1%) and Zuzana Čaputová (9.0%) follow in the poll. (SME/2)

Pravdepodobnosť recesie v eurozóne je tento rok malá

Analytici slovenských bánk súhlasia s prezidentom Európskej centrálnej banky Mariom Draghim, že pravdepodobnosť recesie v eurozóne je tento rok malá. Ekonomický rast v západnej Európe sa spomaľuje a nemecká ekonomika má tento rok rásť iba o 1%, pre pomalší rast čínskej ekonomiky a Brexit. Dáta ohľadom objednávok sú stále silné, ale ekonomický sentiment sa zhoršuje. Problémy sa už prelievajú aj na Slovensko—bratislavský závod Volkswagenu tento rok zníži zamestnanosť o stovky ľudí a Kia Motors v Žiline prepúšťa 30 zamestnancov. Slovenská ekonomika ale zrejme bude aj tento rok pokračovať v solídnom raste okolo 3-4%. (dennikN.sk)

Favoritmi prezidentských volieb sú Šefčovič a Mistrík

Favoritmi v prvom kole prezidentských volieb sú Maroš Šefčovič (Smer) a Robert Mistrík (SaS a OĽaNO), ukázal prieskum agentúry Focus. Obaja by získali 16,5%. V prípadnom druhom kole sú podľa prieskumu šance vyrovnané, obaja by získali 50%. Šefčovičova podpora bude zrejme rásť po tom, ako spustí kampaň. V prospech Mistríka sa zrejme vzdá Zuzana Čaputová. Na treťom mieste v prieskume skončil Štefan Harabin (11,7%), nasleduje Béla Bugár (10,1%) a Zuzana Čaputová (9,0%). (SME/2)

PR Clinic suffers for using internet trolls

The local PR association excluded from its ranks the PR Clinic agency (Viera Danielisová), for “unethical and unfair practices.” At the end of last year, the media found out that the agency was using fake Facebook accounts (internet trolls) to create positive buzz for its clients—companies such as AA Auto, Plzeňský Prazdroj, Slovak Lines, and Volkswagen, and politician Martin Borguľa—on traditional and social media sites. (hnonline.sk)

Premiums as well as profits of insurers will stagnate

Underwritten insurance premiums as well as profits of the insurance sector will stagnate this year, the sector’s managers expect. Combined with ever-increasing capital requirements and new regulatory burdens, this may lead to further market consolidation (larger insurers will buy smaller ones), and some insurers may transform from fully fledged insurer to branches of foreign insurers. The managers expect motor insurance prices to rise. The sector will also have to cope with the new 8% tax on non-life insurance this year. (vofinanciach.sk)

PR Clinic pyká za internetových trolov

Slovenská asociácia PR zbavila členstva agentúru PR Clinic (Viera Danielisová) za používanie neetických a neférových praktík. Médiá odhalili, že agentúra využívala falošné profily na Facebooku (internetových trollov) na podporu svojich klientov—firiem AAA Auto, Plzenský Prazdroj, Slovak Lines a Volkswagen či politik Martin Borguľa—na sociálnych sieťach či webových stránkach médií. (hnonline.sk)

Poistný sektor čaká stagnácia predpisu poistného aj zisku

Poistný sektor v tomto roku čaká stagnácia predpisu poistného aj zisku. Spolu so zvyšujúcimi sa nárokmi na kapitál to zrejme povedie k ďalšej konsolidácii trhu (väčšie poisťovne budú kupovať tie menšie) a niektoré poisťovne sa zmenia na pobočku zahraničnej poisťovne, odhadujú manažéri poisťovní. Poisťovne tiež očakávajú rast cien poistenia áut. Sektor sa tento rok musí vysporiadať s novou 8% daňou z neživotného poistenia. (vofinanciach.sk)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.