Salini Impregilo is leaving the Višňové tunnel

The national highway company NDS confirmed the information of the opposition party OĽaNO that Italian firm Salini Impregilo is laying off 160 workers from the building of the Višňové highway tunnel between Žilina and Martin. NDS is “concerned”, but can’t influence the move. OĽaNO alleges Salini Impregilo is leaving the project altogether, to minimize its losses. The tunnel might be delayed further. Dúha, which is building the tunnel in a consortium with the Italians, did not comment on Thursday. (teraz.sk)

Foreign Affairs Minister Miroslav Lajčák resigned, Fico to replace him

Foreign Affairs Minister Miroslav Lajčák resigned on Thursday in response to parliament’s rejection of the UN Compact on Migration. The motion to reject the Compact was approved by two of the three ruling parties, Smer and SNS, the Sme rodina opposition party, and the extremist party ĽSNS, without whose vote the motion wouldn’t have passed. Lajčák, who helped to formulate the Compact as head of the UN General Assembly, said SNS’ objections to it were “silly”. The coalition party Most-Híd did not raise a hand for the motion, and wanted Lajčák to go to a UN conference to explain Slovakia’s position. It is possible PM Peter Pellegrini will refuse to accept the resignation. More likely is that S

Salini Impregilo opúšťa tunel Višňové

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) potvrdila informácie opozičnej strany OĽaNO, že talianska firma Salini Impregilo prepúšťa 160 zamestnancov z projektu výstavby diaľničného tunela Višňové medzi Žilinou a Martinom. NDS je „znepokojená”, nevie však prepúšťanie ovplyvniť. Podľa OĽaNO Salini Impregilo projekt úplne opúšťa, aby minimalizovala straty. Tunelu tak hrozí ďalšie omeškanie. Dúha, ktorá tunel stavia spolu s Talianmi, včera situáciu nekomentovala. (teraz.sk)

Lajčák rezignoval, možno ho nahradí Fico

Minister zahraničia Miroslav Lajčák včera podal demisiu. Reagoval tak na uznesenie, ktorým včera slovenský parlament odmietol Pakt OSN o migrácii. Za uznesenie hlasovali dve z troch koaličných strán Smer a SNS, opozičná strana Sme rodina a extrémistická ĽSNS (bez hlasov ĽSNS by uznesenie neprešlo). Lajčák, ktorý ako šéf Valného zhromaždenia OSN pomáhal formulovať Pakt, označil výhrady SNS za hlúpe. Koaličná strana Most-Híd za uznesenie parlamentu nehlasovala a chcela, aby Lajčák išiel na konferenciu OSN predniesť výhrady Slovenska k Paktu. Je možné, že premiér Peter Pellegrini demisiu odmietne. Pravdepodobnejšie je, že Smer na uvoľnený post nominuje Roberta Fica. (Pravda/1)

Industrial park in Námestovo will expand

Belgian Accentis, which owns and runs the Campus industrial park in Námestovo, plans to build new production halls that will provide employment for 500 people. An unspecified tenant is to invest €17m into production of plastic car interior parts. The park houses the production plants of car suppliers Visteon, Yanfeng and Mahle Behr, which employ 2,000 in total. (etrend.sk)

Slovakia was the least successful of all EU members in pushing through its proposals for the euro zo

Slovakia was the least successful of all EU members in pushing through its proposals for the euro zone’s future in 2010-15, according to a study by Swedish political scientists. They looked at 39 key reform proposals, such as the creation of bailout funds, economic management, and a banking union. The final result encompassed just half of Slovakia’s positions. Interestingly, both small and large countries were equally successful in pushing their proposals, and it was not the case that France and Germany steamrolled the process. Other studies showed that negotiations on other issues within the EU had similar results. The European Commission was the most successful in pushing its agenda. (eura

Slovensko bolo zo všetkých krajín EÚ najmenej úspešné v rokovaniach o reforme eurozóny

Slovensko bolo zo všetkých krajín EÚ v rokoch 2010-15 najmenej úspešné v rokovaniach o reforme eurozóny, ukazuje štúdia švédskych politológov. Skúmali 39 kľúčových reformných návrhov, ako vybudovanie eurovalov, hospodárske riadenie, či banková únia. Finálny výsledok reflektoval iba menej ako polovicu slovenských pozícií. V rokovaniach boli pritom rovnako úspešné veľké aj malé krajiny a tempo vôbec neudávali Nemecko a Francúzsko. Iné štúdie ukázali, že podobne je to aj pri rokovaniach o iných otázkach. Väčšinou sa presadia návrhy Európskej komisie. (euractiv.sk)

Priemyselný park v Námestove sa bude rozširovať

Belgický developer Accentis, ktorý vlastní priemyselný park Campus v Námestove, tam plánuje vybudovať nové haly, v ktorých nájde zamestnanie 500 ľudí. Nemenovaný nájomca má investovať 17 mil. € do výroby plastových dielcov do interiérov automobilov. V súčasnosti v parku sídla automobiloví subdodávatelia Visteon, Yanfeng a Mahle Behr, ktorí zamestnávajú 2.000 ľudí. (etrend.sk)

Tourism vouchers are total nonsense and just political marketing, say labor unions

The €500 tourism vouchers mandatory for companies with over 50 workers are “total nonsense and just political marketing,“ thundered Milan Minarech, head of labor unions at the Trnava car plant of PSA. The vouchers will cost the plant €1m, money the plant could use to increase wages and bonuses. Minarech says vast majority of workers would prefer higher wages to the vouchers. Zoroslav Smolinský, head of VW Bratislava labor union, agrees that the vouchers will reduce wage growth. (aktuality.sk)

Kažimír to lead the central bank NBS

Central bank NBS governor Jozef Makúch announced he will step down in March 2019, despite his term running out in 2021. Makúch wants to allow the current parliament to choose his successor. He is concerned the 2020 general election will result in an unstable parliament full of new parties that won’t be able to agree on anything. The ruling coalition is set to elect Peter Kažimír, current finance minister, who yesterday announced plans to resign once parliament approves the 2019 state budget. A transfer from government to NBS raises questions about NBS’ independence. Once elected by parliament, the NBS governor is appointed by the president. (etrend.sk)

Dovolenkové poukazy sú úplný nezmysel a čistý politický marketing, tvrdia odbory

Dovolenkové poukazy pre zamestnancov, povinné pre všetky firmy s viac ako 50 pracovníkmi, sú „úplný nezmysel a čistý politický marketing“, tvrdí šéf odborov v trnavskej automobilke PSA Milan Minarech. Náklady na poukazy v automobilke budú 1 mil. € a vedenie preto odmieta požiadavky na zvyšovanie základných miezd a odmien. Podľa Minarecha by si drvivá väčšina zamestnancov vybrala vyššie príjmy a nie dovolenkový poukaz. Poukazy zredukujú rast miezd aj podľa šéfa odborov vo VW Zoroslava Smolinského. (aktuality.sk)

Kažimír na čelo NBS

Guvernér centrálnej banky NBS Jozef Makúch informoval, že v marci 2019 skončí vo svojej funkcii. Bol zvolený až do roku 2021, Makúch ale chce umožniť súčasnému parlamentu zvoliť jeho nástupcu. Obáva sa totiž, že z volieb v roku 2020 vzíde nestabilný parlament s veľkým počtom nových strán, ktorý by sa nedokázal zhodnúť na žiadnom mene. Vládna koalícia na post guvernéra zvolí súčasného ministra financií Petra Kažimíra, ktorý včera oznámil plán rezignovať po schválení štátneho rozpočtu na budúci rok. Prechod politika na čelo NBS vyvoláva otázky o jej nezávislosti. Guvernéra NBS po zvolení parlamentom ešte musí vymenovať prezident. (etrend.sk)

PSA will produce electric cars in Trnava

The Trnava car plant of PSA announced it is “in the final phase of the production launch of a brand new model of a fully electric car”. It would not disclose any details, but it seems this will be an e-version of the Peugeot 208. Gilles Vidal, head of design in PSA, confirmed next year’s launch of an e-version of the Peugeot 208 for express.co.uk. The plant is considering building a new electric battery assembly line, with 60 new jobs. The production launch of an electric car in Trnava is very good news for the future of the plant. (HN/1)

New measures in support of business

The Economy Ministry presented its third anti-bureaucratic package of measures to improve the business environment. The 36 new measures should save businesses €76m annually, mainly via more simple procedures in setting up a business and more predictable checks. The Ministry will abolish the so-called white card for mandatory third party liability motor insurance (a green card will do). Authorities will prepare a checklist of all duties for new businesses, as well as samples of all required forms. Of almost 60 measures in the first two packages, only a small portion has already been implemented. (etrend.sk)

PSA bude vyrábať v Trnave elektrické auto

Trnavská automobilka PSA informovala, že je v „záverečnej fáze spustenia výroby úplne nového modelu s plne elektrickým pohonom”. Viac detailov nezverejnila, zrejme pôjde o e-verziu Peugeotu 208. O budúcoročnom uvedení e-verzie Peugeotu 208 hovoril šéf dizajnu Gilles Vidal pre portál express.co.uk. Závod zvažuje aj výrobu batériových modulov, čo by pomohlo vytvoriť 60 pracovných miest. Výroba elektrického modelu by bola dobrá správa pre budúcnosť závodu. (HN/1)

Ďalšie opatrenia na podporu podnikania

Ministerstvo hospodárstva pripravilo už tretí antibyrokratický balíček s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie. Nových 36 opatrení ušetrí podnikateľom ročne 76 mil. € zjednodušením postupov pri povoľovaní prevádzok a následných kontrolách. Zruší sa tzv. biela karta v povinnom zmluvnom poistení áut, postačí zelená karta. Úrady pripravia zoznam povinností pre začínajúcich podnikateľov, ako aj vzory požadovaných tlačív. Z takmer 60 opatrení v prvých dvoch balíčkoch sa zatiaľ iba malú časť podarilo zaviesť do praxe. (etrend.sk)

Mismanaged road repairs

Online store Alza condemned the “catastrophic traffic situation“ around the Senec logistics park, where Alza has its own 25,000 sqm distribution center. Since November 20, both roads to the park (from Pezinok and Senec) are under reconstruction. The traffic issues ahead of the Christmas season are leading to delayed deliveries, as it takes five hours for a truck to get from the highway to the park. Workers can’t get in or out of the park, either . (zive.sk)

Deloitte billed the Agriculture Ministry for work of the ministry’s employees

Deloitte, a consulting firm, billed the Agriculture Ministry €120-150 an hour last year for its consultants, despite the actual work being done by the ministry’s employees, says Zuzana Šubová, head of the ministry’s technical assistance dept. She says the ministry could easily do away with Deloitte’s ’services’. When Šubová pointed out the issue, her boss, Marek Mitošinka, a former Deloitte employee, started to harass her. Someone even forged her signature on her resignation. The ministry later fired her. Deloitte billed the work based on a 2014 tender, and received €1.7m last year. The company faced similar controversies in its work for the Transport Ministry and the cabinet office ÚV. (ak

Nezvládnuté opravy ciest pri Senci

Internetový predajca Alza ostro kritizoval „katastrofálnu dopravnú situáciu“ pri logistických parkoch v Senci. Alza tam má 25.000 m2 distribučné centrum. Od 20. novembra sú totiž opravované obe cesty z logistických parkov, smerom na Pezinok aj Senec. Dopravný kolaps pred Vianocami oneskoruje dodávku tovaru pre zákazníkov, keďže kamióny čakajú okolo parku aj päť hodín. Zamestnanci sa nedokážu dostať do práce a z nej. (zive.sk)

Deloitte si účtovala za prácu zamestnancov Ministerstva pôdohospodárstva

Poradenská firma Deloitte vlani fakturovala Ministerstvu pôdohospodárstva (MP) 120-150 €/hod za prácu svojich konzultantov, hoci v skutočnosti prácu robili zamestnanci MP, tvrdí Zuzana Šubová, šéfka technickej pomoci na MP, ktorá mala na starosti kontrolu čerpania eurofondov. Podľa nej by sa MP bez služieb Deloitte obišlo. Keď Šubová upozornila vedenie MP, začal ju šikanovať priamy nadriadený Marek Mitošinka, bývalý pracovník Deloitte. Niekto dokonca sfalšoval list, v ktorom podáva výpoveď. Neskôr ju prepustili. Deloitte sa k práci pre MP dostal v tendri ešte v roku 2014, vlani fakturoval spolu 1,7 mil. €. Deloitte čelí podobným podozreniam aj na Ministerstve dopravy a Úrade vlády. (aktuali

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.