Slovakia tries to tax foreign digital platforms

Slovakia is one of the first countries to try to tax foreign digital economy firms such as AirBnB and Booking.com. By law, these companies were obliged to register to pay income taxes in Slovakia as of January this year, but just one company, Czech TPF Group, has registered. The tax authority FS has therefore begun registering them involuntarily. It has already registered the first firm, Swiss Expedia Lodging Partner Services, and is in the process of registering Booking.com, HRS, Previo, and Szallas.hu. The companies are protesting the registration, arguing that the Slovak solution, without coordination with other countries, will result in double taxation and violation of double taxation tr

Kaliňák covered-up kidnap of Vietnamese national from Germany

German investigators of last year’s kidnapping of a Vietnam national, Trinh Xuan Thanh, from Germany to Vietnam raised serious suspicions against Slovakia. They have almost no doubt that Thanh left the Schengen area in a Slovak government plane. German police say that last year’s meeting of Slovak and Vietnamese interior ministers had only one purpose – to get Thanh from Bratislava to Moscow (and then to Vietnam). Last week, a German court sentenced a Vietnamese national to three years and ten months in prison for assisting in the kidnapping. The Slovak police are not investigating the kidnapping, though. Thanh was kidnapped by the Vietnamese government and sentenced to life for corruption.

Slovensko sa snaží zdaniť zahraničné digitálne platformy

Slovensko je jednou z prvých krajín, ktoré sa snažia zdaniť zahraničné firmy podnikajúce v prostredí digitálnej ekonomiky, ako je AirBnB alebo Booking.com. Podľa zákona sa mali tieto spoločnosti dobrovoľne zaregistrovať na platenie daní z príjmu od januára t.r., doteraz sa však na Finančnej správe (FS) zaregistrovala iba jedna spoločnosť (česká TPF group). FS tak zahájila proces úradnej registrácie pri ďalších firmách. Prvá firma, Expedia Lodging Partner Services zo Švajčiarska, už takto bola zaregistrovaná. FS sa momentálne snaží zaregistrovať aj Booking.com, HRS, Previo a Szallas.hu. Firmy sa bránia tým, že slovenské riešenie zdaňovania bez koordinácie s inými štátmi znamená dvojité zdanen

Kaliňák kryl únos Vietnamca z Nemecka

Nemeckí vyšetrovatelia vlaňajšieho únosu Vietnamca Trinh Xuan Thanha z Nemecka do Vietnamu vzniesli vážne podozrenie voči Slovensku. Nemajú takmer žiadne pochybnosti, že Thanh opustila schengenský priestor v slovenskom vládnom lietadle. Podľa nich vtedajšie stretnutie vietnamského ministra vnútra To Lama a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka malo jediný účel, dostať Thanha z Bratislavy do Moskvy (a potom do Vietnamu). Nemecký súd minulý týždeň odsúdil Vietnamca na tri roky a desať mesiacov väzenia za pomoc pri únose. Slovenská polícia ani prokuratúra pritom prípad vôbec nevyšetrujú. Thanh bol unesený vietnamskou vládou a odsúdený na doživotie za korupciu. (etrend.sk)

Unipetrol considering entering the Slovak petrol station market

Czech energy firm Unipetrol, controlled by PKN Orlen of Poland, is considering entering the Slovak petrol station market. It could use its brands Benzina and PKN Orlen. Allegedly, it will buy several dozen stations in Slovakia by the end of this year. Unipetrol declined to comment. Slovakia has around 900 stations. Slovnaft (250) is the market leader, followed by OMV (90) and Shell (84). (euro.cz)

Standard & Poor's and Fitch Ratings confirmed Slovakia’s rating at A+

Credit rating agencies Standard & Poor's and Fitch Ratings confirmed Slovakia’s rating at A+ with a stable outlook. The expected solid economic growth will be driven by household consumption, EU fund investments, exports, and new automotive investments. The agencies praise the stability of the local banking sector and new central bank NBS measures to curb lending growth, as well as stable public finances that benefit from higher than planned tax intake. They point out risks continue to exist from dependence on the automotive sector, sensitivity to a trade war, and potential overheating of the economy. (sme.sk)

Unipetrol zvažuje vstup na slovenský trh čerpacích staníc

Český Unipetrol, pod kontrolou poľskej firmy PKN Orlen, zvažuje vstup na slovenský trh čerpacích staníc. Používal by tu značku Benzina alebo PKN Orlen. Údajne tu chce kúpiť ešte do konca t.r. niekoľko desiatok čerpacích staníc. Unipetrol informáciu odmietol komentovať. Na Slovensku je 900 čerpacích staníc. Najväčším hráčom je Slovnaft (250), nasledujú OMV (90) a Shell (84). (euro.cz)

Standard & Poor's a Fitch Ratings potvrdili Slovensku rating A+

Ratingové agentúry Standard & Poor's a Fitch Ratings potvrdili Slovensku rating A+ so stabilným výhľadom. Za hnací motor slovenskej ekonomiky považujú agentúry vysokú spotrebu domácností, investície z eurofondov, rast exportu a nové investície v automobilovom priemysle. Agentúry pozitívne hodnotia stabilitu bankového sektora a nové opatrenia na spomalenie zadlžovania domácností, ako aj stabilné verejné financie, ktoré ťažia z vyšších daňových príjmov. Naopak upozorňujú na riziká vyplývajúce zo závislosti na automobilovom priemysle, citlivosti na prípadnú obchodnú vojnu a potenciálne aj prehriatie ekonomiky. (sme.sk)

Swiss firm Optotune is doing fine in Slovakia

Swiss firm Optotune has set up a research center for special lenses in Trnava last year, with over 50 engineers. This January, the government approved a €1.3m investment stimulus for the project. Interestingly, the Swiss company decided not to use the stimulus, as the project is doing much better than planned. Since 2002, 50 out of 200 approved state investment stimuli have not been used, mostly due to companies not meeting the required criteria. Since 2016, the government has canceled stimuli totaling €45m, and it is claiming back €6m from three investors. (dennikN.sk)

Babiš’ Hyza is expanding, also thanks to EU funds

Hyza, the largest poultry processor in Slovakia and owned by Andrej Babiš, is completing an investment into capacity expansion by 2,000 to 12,000 chicken per hour. Last year, Hyza invested €9m, of which €0.6m was covered by EU funds. It employs 900 and processed 56,000 tons of poultry in 2017. Its net profit fell 10% last year, to €1.8m, and its sales fell 2% to €91.4m. (etrend.sk)

Švajčiarskej firme Optotune sa na Slovensku darí

Švajčiarska firma Optotune vlani založila v Trnave centrum na výskum špeciálnych šošoviek s vyše 50 zamestnancami. Vláda jej v januári 2018 schválila stimul 1,3 mil. €. Švajčiari ale dotáciu nečerpajú, keďže centrum sa rozbehlo oveľa lepšie, ako čakali. Od roku 2002 sa nečerpá 50 z 200 schválených štátnych investičných stimulov, zväčša pre nesplnenie podmienok zo strany firiem. Od roku 2016 tak vláda zrušila dotácie za 45 mil. €. Už vyčerpané stimuly, spolu 6 mil. €, vymáha naspäť od troch firiem. (dennikN.sk)

Babišova Hyza investuje aj vďaka eurofondom

Hyza, najväčší spracovateľ hydiny na Slovensku vo vlastníctve Andreja Babiša, dokončuje investíciu do rozšírenia kapacít o 2.000 na 12.000 kurčiat za hodinu. Firma vlani investovala 9 mil. €, z čoho 0,6 mil. € financovali EÚ fondy. Zamestnáva 900 ľudí a vlani spracovala 56.000 ton hydiny. Vlani zaznamenala 10% pokles čistého zisku na 1,8 mil. € a tržby jej klesli o 2% na 91,4 mil. €. (etrend.sk)

Smer yet to find a presidential candidate

Smer, Slovakia’s largest and most popular party, still has no presidential candidate. Its deputy leader, Richard Raši, still believes the party will persuade Foreign Affairs Minister Miroslav Lajčák to run. Lajčák, though, has repeatedly said he is not interested. After his one-year mandate to chair the UN’s General Assembly expired recently, he said he wants to stay in foreign affairs. He thinks the current ballot of over ten candidates is sufficient. Betting agencies favor Robert Mistrík (an independent with support from the SaS and Spolu parties) in the April 2019 presidential election. (hnonline.sk)

Avast acquired the Slovak firm Inloopx

Czech anti-virus company Avast acquired the Slovak firm Inloopx that develops applications for mobile devices and smart homes. Avast wants to boost its development team. Inloopx, which employs 140, has its HQ in Žilina and offices in Bratislava, Banská Bystrica, Prague, Ostrava, Stuttgart and Sunnyval. Last year, it posted a 6% drop in net profit to €0.6m, but its sales surged 30% to €6.1m. (etrend.sk)

Avast kupuje slovenskú firmu Inloopx

Česká antivírusová firma Avast kupuje slovenskú firmu Inloopx, ktorá vyvíja aplikácie pre mobilné zariadenia a na bezpečnosť a ochranu smart domácností. Avast chce posilniť svoj vývojársky tím. Inloopx zamestnáva 140 ľudí, má centrálu v Žiline a pobočky v Bratislave, Banskej Bystrici, Prahe, Ostrave, Stuttgarte a Sunnyvale. Inloopx vlani zaznamenal 6% pokles čistého zisku na 0,6 mil. € a 30% rast tržieb na 6,1 mil. €. (etrend.sk)

Smer stále nemá kandidáta na prezidenta

Najväčšia a najpopulárnejšia strana Smer stále nemá kandidáta na prezidenta. Podpredseda strany a vlády Richard Raši stále verí, že presvedčí na kandidatúru ministra zahraničia Miroslava Lajčáka. Ten sa už niekoľkokrát vyjadril, že o úrad prezidenta nemá záujem. Aj po nedávnom skončení jeho funkcie šéfa Valného zhromaždenia OSN chce ostať v zahraničnej politike. Súčasnú ponuku viac ako desiatich prezidentských kandidátov vidí ako dostatočnú. Stávkové kancelárie v súčasnosti dávajú najväčšie šance vo voľbách v apríli 2019 Robertovi Mistríkovi (nezávislý, podporujú ho strany SaS a Spolu). (hnonline.sk)

U.S. Steel is ready to expand in Košice

U.S. Steel is satisfied with its Košice-based steel mill and is considering further investments, including into capacity expansion. Its exit from Slovakia is not on the table, said Deputy PM Richard Raši after meeting with U.S. Steel management in Pittsburgh. The company is concerned about EU greenhouse gas emissions regulations that are driving up its costs, as well as about rising labor costs in Slovakia. U.S. Steel Košice employs 12,000. (sme.sk)

Slovensko.Digital wants four large IT projects revised

Slovensko.Digital (S.D; group of IT experts) recommended that the government reconsider four large IT projects totaling €100m that it plans to approve shortly. S.D says the projects copy past mistakes of megalomaniac projects supported by weak arguments. The first project, Digital Work Environment, at the Interior Ministry, seems to bring very little in terms of benefits. The Central Components of Public Administration Proceedings and Managing Processes and Data OÚ, PZ and HaZZ projects lack links to other public authorities. Several components of the project called National Cyber Security Incident Management seem duplicated and unnecessarily costly. ITAS, the association of IT firms, has n

Slovensko.Digital kritizuje vládne IT projekty

Združenie IT expertov Slovensko.Digital (S.D) včera vláde odporučilo prehodnotiť štyri veľké IT projekty za 100 mil. €, ktoré sú vo finálnej fáze schvaľovania. Vláda pri nich kopíruje chyby z minulosti, keď presadzuje megalomanské projekty s chabými argumentami. Prvým je „Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra", ktorého prínosy sa zdajú byť veľmi malé. Projektom „Centrálne komponenty konania vo verejnej správe" a „Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ" chýba prepojenie na zvyšok úradov. Pri projekte „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti" za 50 mil. € viaceré pracoviská vyzerajú ako duplicitné a zbytočne drahé. IT Asociácia Slovenska, združen

U.S. Steel chce na Slovensku expandovať

Americká korporácia U.S. Steel je spokojná so svojou oceliarňou v Košiciach a rozmýšľa o ďalších investíciách, aj o zvyšovaní kapacít. O odchode z Košíc neuvažuje, uviedol podpredseda vlády Richard Raši po stretnutí s vedením U.S. Steel v Pittsburghu. Ako problém vníma regulácie EÚ v oblasti emisií, ktoré oceliarňam zvyšujú náklady, ako aj rastúce mzdové náklady na Slovensku. U.S. Steel Košice zamestnáva 12.000 ľudí. (sme.sk)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.